Lutospawanie MIG/MAG znalazło zastosowanie tam, gdzie w znaczący sposób ta technologia przeważa nad klasycznymi technologiami spawalniczymi, zachowując wymagane właściwości mechaniczne połączenia przy jednoczesnym zachowaniu właściwości antykorozyjnych. Dużo niższa energia liniowa wydatnie zmniejsza naprężenia i skurcze spawalnicze, co jest natychmiast widoczne przy realizowaniu przestrzennych połączeń elementów cienkościennych. Niska twardość stopiwa ma znaczny wpływ na koszt obróbki mechanicznej po spawaniu. W Europie Zachodniej ta metoda znalazła szerokie zastosowanie w następujących obszarach:


- przemysł motoryzacyjny

- przemysł wentylacyjny

- budowa kontenerów

- przemysł elektro - maszynowy.


Obecnie niemiecka jednostka nadozoru TÜV opracowuje normy dotyczące zastosowania tej technologii przy wykonaniu wysoko odpowiedzialnych połączeń.

W siedzibie firmy TECHNIKA SPAWALNICZA Poznań na bieżąco odbywają się pokazy technologii lutospawania MIG/MAG, a doradztwo, wdrożenia, dobór parametrów i urządzeń z ramienia firmy TECHNIKA SPAWALNICZA Poznań prowadzi:

inż. Mirosław Nowak oraz inż. Andrzej Wiśniewski;

Kontakt